Polityka wypłat Power Casino określa wymagania i procedury dotyczące wszelkich zlecanych przez Użytkowników wypłat.

 1. W przypadku, kiedy Gracz żąda wypłaty na kartę kredytową, żądane środki są przekazywane na tę kartę kredytową, której Gracz użył początkowo do wpłaty.

 2. W przypadkach, gdy Gracz złoży prośbę o wypłatę w sposób niemożliwy ze względu na politykę prowadzoną przez strony trzecie, wypłata zostanie dokonana za pomocą innej metody płatności dostępnej dla Gracza.

 3. Jeśli Gracz ma zaległe depozyty w Power Casino, zastrzegamy sobie prawo do odroczenia lub wstrzymania wypłat do czasu otrzymania i potwierdzenia wszystkich depozytów.

 4. Nie pobieramy żadnych opłat za wypłaty. Jeżeli bank Gracza lub metoda płatności pobierze opłatę manipulacyjną w związku z wypłatą, za uiszczenie tej opłaty odpowiada Gracz.

 5. W przypadku, gdy zaprzestaniemy oferowania naszych usług w określonej jurysdykcji, po wycofaniu się od Gracza może zostać naliczona rozsądna opłata manipulacyjna.

 6. Gracz jest odpowiedzialny za niezwłoczne powiadomienie Power Casino o zgubionej lub skradzionej karcie kredytowej / debetowej lub zmianie danych portfela elektronicznego; wszelkie straty i szkody wynikające z nieprzekazania przez Gracza natychmiastowego powiadomienia ponosi wyłącznie Gracz, a Power Casino nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek takie straty i szkody.

 7. MINIMALNE KWOTY WYPŁATY

  • Wpłata startowa od 20 $ / 20 € / 100 zł, w zależności od metody wypłaty i kraju zamieszkania Gracza.

  • Przelewem bankowym: € 100 / 500

  • UWAGA: Żądane kwoty wypłat, które są poniżej kwot minimalnych wymienionych powyżej, nie będą przetwarzane.

 8. OGRANICZENIA

  • Maksymalna kwota wypłaty na konto wynosi:

   • 10.000 € / 50.000 zł na transakcję / tygodniowo,

   • 6000 $ / 6000 € / 30.000 zł miesięcznie.

 9. W przypadku jackpotów, wygrane mogą zostać natychmiast wypłacone w pełnej kwocie, Power Casino może, według własnego uznania, zwiększyć te limity dla swoich cenionych Graczy.
  • Niektóre metody są dostępne tylko w niektórych krajach i dla określonych walut.

  • Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem czatu wsparcia lub poczty elektronicznej, pisząc na adres: support@powercasino.bet

 10. CZAS PRZETWARZANIA

  • poniżej 1000 euro dziennie - natychmiast, gdy to możliwe;

  • powyżej 1000 euro dziennie - ręcznie, dokładny termin zależy od wybranej metody płatności i kwoty wypłaty.

 11. Jako środek ochrony Graczy przed oszustwami internetowymi, Power Casino może czasami wymagać weryfikacji tożsamości przed przetworzeniem wypłaty. Gracz może zostać poproszony o pokazanie Power Casino jednego lub więcej z następujących dokumentów (lub dodatkowych dokumentów niewymienionych poniżej):
  • Karta kredytowa / debetowa używana do zasilenia konta Power Casino. Wymagane jest wyraźne, czytelne zdjęcie awersu karty. Powinny być widoczne następujące informacje: imię i nazwisko posiadacza karty, data ważności karty, pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry numeru karty (np. 1234 56XX XXXX 1234). Środkowa część numeru karty może być zakryta.

  • Dowód adresu. Może mieć formę aktualnego rachunku za media lub wyciągu z karty kredytowej, na którym widnieje pełne imię i nazwisko Gracza oraz adres podany na jego koncie Power Casino. W przypadku wyciągów z kart kredytowych ze względów bezpieczeństwa należy przekreślić osiem środkowych cyfr z przodu karty i trzycyfrowy kod na odwrocie karty.

  • Dokument tożsamości ze zdjęciem. Aby Gracze mogli dokonać pierwszych wypłat, wymagany jest aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. Dowód tożsamości może być kopią ważnego paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego. Imię i nazwisko Gracza, zdjęcie i podpis muszą pojawić się na kopii przesłanej do Power Casino. W niektórych przypadkach Gracze mogą zostać poproszeni o podpisanie i opieczętowanie dokumentów przez notariusza lub radcę prawnego jako dowód ich legalności.

  • Należy pamiętać, że wszystkie żądania wypłaty będą wyświetlane jako „Oczekujące” przez 3 dni robocze; w tym czasie można anulować żądanie.

  • Twoja transakcja i informacje finansowe są chronione w Power Casino przez najbardziej zaawansowane w branży technologie bezpieczeństwa i szyfrowania. Możesz na nas polegać, jeśli chodzi o przyjemną i bezpieczną grę. Aby uzyskać pomoc przy wypłatach lub w jakiejkolwiek innej sprawie, skontaktuj się z nami.

 12. Wymagana dokumentacja musi zostać dostarczona w ciągu 7 dni od zażądania jej przez Power Casino. Jeśli dokumentacja nie zostanie dostarczona w tym terminie lub jeśli zostanie dostarczona dokumentacja fałszywa lub wprowadzająca w błąd, Power Casino może, według własnego uznania, zamknąć Twoje konto, skonfiskować wszystkie wygrane oraz przejąć i anulować wszelkie saldo konta.
 13. Bez odstępstwa od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej polityki wypłat, zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną przetworzone, Twoja gra zostanie sprawdzona pod kątem nieprawidłowych wzorców gry. Proces ten nie jest objęty standardowym terminem wypłaty, o którym mowa w paragrafie 10, i może zająć dłuższy czas. Wypłata zostanie zrealizowana w zwykłych terminach po pomyślnym zakończeniu sprawdzania. 
 14. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność niektórych metod wypłaty związanych z pracami konserwacyjnymi lub innymi problemami po stronie dostawcy płatności. W przypadku takiej tymczasowej niedostępności Gracz może wybrać inną dostępną metodę wypłaty lub poczekać do zakończenia przestoju.