1. OGÓLNE

Jako administrator danych mamy prawny obowiązek dotyczący przetwarzania danych osobowych od graczy, aby umożliwić im udział w grach i zapewniać im dodatkowe usługi. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Strona internetowa www.powercasino.bet ("Kasyno", "Strona internetowa", "Firma", "My", "Nas", "Nasz") jest własnością i jest zarządzana przez Uberalta NV, firmę zarejestrowaną i ustanowioną zgodnie z prawem Curacao , o numerze rejestracyjnym 147113 i zarejestrowanym adresie w Abraham de Veerstraad 9, Curaçao, i jej spółki zależnej w 100% zależnej, Kayalta Ltd., numer rejestracyjny HE 387690 z zarejestrowanym adresem w Avlonos 1, 1075, Nikozja, Cypr.

Rejestrując Konto Gracza na Witrynie, potwierdzasz swoją zgodę z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i nie życzysz sobie dostarczać nam danych osobowych, których potrzebujemy, nie korzystaj z tej witryny.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności stanowi umowę między Tobą a Firmą. Możemy okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy regularne odwiedzanie tej Polityki prywatności. Dalsze korzystanie z Witryny i / lub jej usług będzie stanowić Twoją zgodę na Politykę prywatności.

2. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Dane osobowe, które możemy poprosić o wykorzystanie i przetwarzanie obejmują, bez ograniczeń:

 • Wszelkie informacje, które podajesz nam przy wypełnianiu formularzy na stronach rejestracji konta, a także wszelkie inne dane, które następnie przesyłasz za pośrednictwem Witryny lub e-maila (np. Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu);

 • Korespondencja wykonana z nami za pośrednictwem Witryny, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub innych środków komunikacji;

 • historię wszystkich transakcji na koncie gracza, bez względu na to, czy odbywa się to za pośrednictwem Witryny lub innych środków komunikacji;

 • Dane logowania do witryny i ich dane, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji geograficznej, dane przeglądarki / urządzenia, blogi, dzienniki aktywności i inne informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie;

 • Dokumenty i dowody, o które słusznie poprosimy, aby zweryfikować twoje konto, przetwarzać wpłaty lub wypłaty oraz przeprowadzać kontrole przeciwko oszustwom (z własnej inicjatywy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami). Takie dowody mogą obejmować skany paszportowe, dowody zapłaty, wyciągi bankowe itp.

 • Nasz dostawca usług płatniczych:

  Monetix

  jest prawnie zobowiązany do zgłaszania wszelkich działań, które budzą podejrzenie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności. Aby umożliwić dostawcom usług płatniczych wypełnienie tych obowiązków, przekazujemy im następujące dane: dane transakcji i dokumenty KYC, Twoje imię i nazwisko oraz adres. Dostawcy usług płatniczych będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w wyżej wymienionym celu i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Udział w ankiecie lub inne oceny klienta, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy od Ciebie w celu dostarczenia naszych usług. W szczególności wykorzystamy Twoje dane do następujących celów:

 • Przetwarzanie zakładów i transakcji. Obejmuje to korzystanie z kart kredytowych i systemów płatności online;

 • Zapewnienie gier i innych pomocniczych usług, których szukasz w naszej Witrynie;

 • Udzielanie pomocy klientom, np. Pomoc przy zakładaniu i zarządzaniu kontem;

 • Identyfikacja i wykonanie niezbędnych weryfikacji;

 • Dostarczanie zarejestrowanym graczom informacji na temat naszych ofert promocyjnych lub dostarczania informacji promocyjnych od wybranych partnerów biznesowych, współpracowników i podmiotów stowarzyszonych (tylko jeśli gracze wyraźnie zgodzili się na otrzymywanie takich materiałów marketingowych);

 • Przestrzeganie obowiązków prawnych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczanie przepisów dotyczących finansowania terroryzmu (CFT);

 • Monitorowanie i badanie transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużywania warunków, prania pieniędzy i innych nielegalnych lub nieregularnych gier;

 • Prowadzenie badań i analiza statystyczna zagregowanych danych.

4. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

O ile nie zdecydujesz się nie otrzymywać materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe, w tym Twój adres e-mail i numer telefonu, do wysyłania Ci informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier w kasynie.

Za każdym razem, gdy zdecydujesz się przestać otrzymywać takie materiały marketingowe i reklamowe, możesz zrezygnować z tego, anulując subskrypcję e-maili marketingowych za pomocą specjalnego linku pod wiadomością.

Dodatkowo, przyjmując nagrodę lub wygrane w konkursie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i / lub pseudonimu w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione przez prawo.

5. UZYSKIWANIE INFORMACJI OSOBISTYCH

Nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie zbierać pewne dane o Tobie w miejscu, w którym podałeś takie informacje, korzystając z naszych usług i interakcji z nami.

Możemy również zgodnie z prawem otrzymywać pewne Dane osobowe od dostawców internetowych i dostawców usług, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustwom. Ponadto zachowujemy prawo do angażowania usług zewnętrznych dostawców w celu świadczenia pomocy technicznej, aby przetwarzać transakcje online i zawartość gier źródłowych.

Prosimy o zrozumienie, że możemy uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które możesz przekazać takim dostawcom, dostawcom usług i zewnętrznym usługom e-commerce. Zapewniamy, że wykorzystamy i zabezpieczymy wszelkie uzyskane w ten sposób Dane osobowe, zgodnie z niniejszymi Zasadami. Wszelkie podane przez ciebie informacje będą ujawniane osobom trzecim poza Firmą zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że nasze umowy z zewnętrznymi dostawcami usług zawsze chronią twoje prywatne informacje.

6. ODBIORCY DANYCH

Możemy przekazać informacje, które nam przekazałeś innym podmiotom w ramach naszej grupy spółek i naszym partnerom biznesowym. Do tych spółek należą nasze spółki macierzyste, ich spółki macierzyste i wszystkie spółki zależne tych spółek, a także inne firmy, z którymi prowadzimy działalność gospodarczą i zawierane są niezbędne umowy. Przetwarzanie danych może być prowadzone przez Firmę lub inną firmę należącą do grupy firm, które mogą wykorzystać stronę trzecią do spełnienia takich wymagań w zakresie przetwarzania danych.

Pracownicy Spółki, a dokładniej rzecznik ochrony danych, urzędnik ds. Prania pieniędzy, analitycy ds. Płatności i zwalczania nadużyć finansowych, agenci obsługi klienta, członkowie zespołów ds. Utrzymania klientów, menedżerowie VIP-ów oraz inni wybrani pracownicy mają również dostęp do danych osobowych użytkownika cel wykonywania ich obowiązków i udzielanie pomocy.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych gracza lub są z nimi związani, podpisali umowy o zachowaniu poufności w celu przestrzegania poufnego charakteru informacji gracza zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ochrony danych i prywatności.

Aby zapewnić Państwu sprawną obsługę, my i / lub nasi dostawcy usług mogą wymagać przeniesienia Państwa danych osobowych z jednego kraju do drugiego w regionach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także niektórych podmiotów przetwarzających dane może mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dlatego przeglądając Witrynę i komunikując się drogą elektroniczną z nami, akceptujesz i zgadzasz się z naszymi (lub naszymi dostawcami lub podwykonawcami) na przetwarzanie twoich danych w tych krajach. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że twoje dane i dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

7. ZWALNIANIE DANYCH STRON TRZECICH

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, przepisy lub inne wezwania sądowe lub nakaz. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów Firmy, jej klientów lub osób trzecich.

Dane osobowe będą ujawniane stronom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:

 • Gdzie jest to wymagane przez prawo;

 • Jeżeli witryna musi udostępniać dane swoim procesorom płatności, aby ułatwić dokonywanie transakcji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności;

 • Przestrzeganie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych wobec właściwych organów wydających zezwolenia i organów regulacyjnych, a także wszelkich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z wszelkich innych obowiązujących przepisów oraz wszelkich innych właściwych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach;

 • Jeśli Firma uzna, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy lub gracza lub bezpieczeństwa innych osób, należy zbadać oszustwo lub odpowiedzieć na żądanie rządu;

 • Jeśli nasi dostawcy usług marketingowych wymagają danych do wykonywania swoich zadań;

 • Do każdej innej strony trzeciej, za uprzednią zgodą gracza.

 • Używamy zewnętrznych procesorów danych do przetwarzania ograniczonych danych osobowych w naszym imieniu. Tacy dostawcy usług wspierają Witrynę, w szczególności w zakresie hostingu i obsługi stron internetowych, marketingu, analiz, ulepszania stron internetowych i wysyłania biuletynów. Zapewniamy, że przekazanie danych osobowych odbiorcy jest zgodne z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych oraz że te same obowiązki są nakładane na przetwarzającego, jak to jest narzucone nam na mocy odpowiedniej umowy o świadczenie usług.

Nasze witryny mogą również zawierać funkcje mediów społecznościowych (np. Przyciski "udostępnij" lub "polub"). Takie funkcje są dostarczane przez niezależne platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook. W przypadku zbierania danych w ten sposób ich przetwarzanie podlega polityce prywatności poszczególnych platform mediów społecznościowych. Oprócz powyższego możemy również wydać dane osobowe, jeśli zdobędziemy nowe firmy. W przypadku, gdy Spółka ulegnie zmianie w swojej strukturze, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub częściowe przejęcie, najprawdopodobniej dane osobowe naszych klientów zostaną uwzględnione w sprzedaży lub transferze. W ramach naszych Zasad będziemy informować naszych graczy pocztą elektroniczną, zanim wpłynie na takie przekazanie danych osobowych.

Należy pamiętać, że nasza treść może zawierać łącza do stron internetowych stron trzecich w celu zapewnienia odpowiednich referencji. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne, które mogą zawierać oddzielne polityki prywatności i ujawnienia dotyczące przetwarzania danych.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania, Ty i Kasyno możecie zdecydować o zamknięciu konta gracza w dowolnym momencie. Po zamknięciu Twojego konta zachowamy twoje dane osobowe na piśmie tak długo, jak to jest wymagane przez prawo. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w przypadku, gdy wymagają tego właściwe organy w przypadku zapytań dotyczących dokumentacji finansowej i fiskalnej, oszustw, prania pieniędzy lub dochodzenia w sprawie jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności.

Należy pamiętać, że w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy w licencjonowanych jurysdykcjach gier w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do zachowania danych osobowych graczy zgłoszonych podczas rejestracji oraz wszelkich danych przekazanych w okresie operacyjnym konta gracza za minimum pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięcia konta. W związku z tym wnioski o usunięcie przed upływem tego okresu nie mogą być rozpatrywane.

9. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Niniejszym potwierdzamy, że gromadząc i przetwarzając dane osobowe użytkownika w celu zarządzania kontem gracza, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania surowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i obowiązującymi przepisami. Dążąc do zapewnienia bezpiecznych usług dla graczy, a my podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić, że wszystkie dane, które przesłałeś za pośrednictwem witryny, pozostaną bezpieczne.

Dostęp do kont graczy można uzyskać tylko za pomocą unikalnego identyfikatora gracza i hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i upewnienie się, że nie może uzyskać do nich dostępu inna osoba.

10. KONTAKT Z NAMI

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki, jeśli chcesz:

 • Potwierdź dokładność zebranych danych osobowych o Tobie;

 • Zapytaj o nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych;

 • Zabronić w przyszłości wykorzystywania danych w celach marketingu bezpośredniego;

 • Aktualizuj lub poprawiaj wszelkie informacje, które nam przekazałeś (w takich przypadkach należy dostarczyć wszelkie dowody, które możemy racjonalnie wymagać, aby wprowadzić takie zmiany). Należy pamiętać, że dostarczanie nam fałszywych informacji o Tobie jest niezgodne z prawem, a Ty jesteś odpowiedzialny za to, abyśmy zawsze byli na bieżąco z poprawnymi danymi.

Ponadto zgodnie z art. 77 RWP masz prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca stałego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

11. POLITYKA COOKIE

Gdy odwiedzasz Witrynę, nasz system automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie, takie jak Twoja przeglądarka, adres IP i strona odsyłająca. Ta kolekcja może być wykonana we współpracy z naszymi dostawcami platformy i partnerami. Możemy otrzymać od nich ogólne dane demograficzne lub dane o użytkowaniu odwiedzających naszą stronę internetową. Nie używamy automatycznie zbieranych informacji do identyfikacji użytkownika bez otrzymania dodatkowej zgody.

Do zbierania tych informacji używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Witryny; inne usprawniają działanie witryny i pomagają nam w świadczeniu lepszych usług. Poniżej przedstawiamy typy plików cookie, których używamy i ich cele.

Wymagane pliki cookie: umożliwiają nawigację i podstawowe funkcje witryn internetowych, np. Dostęp do obszarów członkowskich Witryny.

Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają nam analizować wykorzystanie witryny i wybrane opcje na stronie internetowej (np. Klucz sesji, język lub region), dzięki czemu możemy zapisać te ustawienia i zaoferować bardziej spersonalizowane funkcje.

Pliki cookie dotyczące reklam: pozwalają nam ocenić skuteczność naszego marketingu treści. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia odwiedzin strony i rejestracji nowych graczy z reklam. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) partnerom powiązanym, z wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin witryny zgromadzonych bezpośrednio przez takie pliki cookie reklamowe. Jednak dane dotyczące odwiedzin witryny mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi zebranymi przez dostawców za pośrednictwem innych źródeł. To ostatnie zewnętrzne przetwarzanie danych jest regulowane przez informacje o prywatności i polityki tych dostawców zewnętrznych.

Oprócz powyższego, korzystamy z usług niezależnych dostawców usług, którzy również określają pliki cookie na tej Witrynie, aby świadczyć usługi, które nam dostarczają. Usługi takie obejmują, ale nie ograniczają się do tego, pomagają nam poprawić twoje wrażenia, śledząc Twoją aktywność na Witrynie, mierząc skuteczność strony internetowej i skuteczność naszych kampanii marketingowych. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione, modyfikując ustawienia przeglądarki. Zalecamy jednak, aby nie blokować ani nie usuwać plików cookie, ponieważ może to ograniczyć korzystanie z naszej Witryny.

12. POLITYKA IDENTYFIKACJI KONTRAHENTÓW

Gracz musi przejść procedurę weryfikacji, zgodnie z wytycznymi POLITYKI iDENTYFIKACJI KONTRAHENTÓW  w przypadku, gdy wymagana jest weryfikacja konta Gracza lub metody płatności. Szczegółowe informacje o procedurze, dokumentach i wymaganiach znajdują się w odpowiedniej sekcji FAQ.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.

 2. Kontrola na żywo: wymaga włączenia kamery i wykonania prostych czynności.

 3. Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg z konta bankowego / karty kredytowej, faktura podatkowa lub inny dokument lub zaświadczenie wydane przez urząd. Dokument nie może być starszy niż 3 miesiące i musi zawierać imię i nazwisko oraz pełny adres wnioskodawcy, w tym kod pocztowy. Zrzuty ekranu nie są akceptowane, ale można użyć pliku PDF wygenerowanego przez bank z wyciągiem bankowym, o ile zawiera imię i nazwisko oraz pełny adres.

 4. Sposób płatności (w razie potrzeby): zdjęcie awersu karty kredytowej z widocznymi:

 • Pierwszymi sześcioma i czterema ostatnimi cyframi numeru karty (np. 1234 56XX XXXX 1234)

 • Imieniem i nazwiskiem

Dostarczenie dokumentów:

Przejdź do zakładki „Szczegóły” na stronie profilu, naciśnij przycisk „Przejdź do weryfikacji” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Weryfikacja dokonuje się automatycznie. Nie przyjmujemy dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej ani czatu. Pracownicy Obsługi Klienta i inni członkowie naszego zespołu nie świadczą usług weryfikacyjnych.

Wymagania systemowe/dotyczące urządzenia:

 1. Telefon komórkowy, tablet, komputer stacjonarny lub laptop z aparatem lub kamerą internetową.

 2. Najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Chrome lub Safari.

 3. Na urządzeniach z systemem iOS (iPhone, iPad) do pomyślnego zakończenia weryfikacji wymagana jest wbudowana przeglądarka Safari.

Nie akceptujemy:

 1. Zrzutów i zdjęć ekranu, dokumentów elektronicznych, z wyłączeniem wyciągów bankowych w formacie PDF.

 2. Uszkodzonych dokumentów (zniszczonych, podartych itp.).

 3. Dokumentów zmodyfikowanych graficznie, w tym posiadających modyfikacje obejmujące poufne informacje. Prosimy o użycie naklejki lub kartki papieru, aby ukryć poufne informacje znajdujące się na dokumencie.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o potrzebie weryfikacji. W przypadku prawidłowego złożenia dokumentów i pomyślnego przejścia procedury weryfikacja trwa kilka minut. Jeśli natychmiastowa weryfikacja nie jest możliwa, kasyno zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji w trakcie trwania 5 dni roboczych.