Grając w Power Casino (zwanym dalej "Kasyno"), oświadczasz i gwarantujesz, że w pełni rozumiesz i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków.

Power Casino jest nazwą handlową firmy Uberalta N.V., Numer rejestracyjny: 147113, Adres biznesowy: Abraham de Veerstraad 9, Curacao i jej podmiotów stowarzyszonych, a ty nie uzyskujesz żadnych praw do takich warunków, ani żadnych innych warunków, grafik, tekstu, koncepcji lub metod, za pomocą strony internetowej i zawartych w niej materiałów.

Zawsze używamy nowoczesnych metod, aby chronić i chronić twoje wrażliwe i osobiste dane, zapewniając w ten sposób ochronę Gracza. Obejmują one transmisję poufnych danych do aplikacji klienckich i z aplikacji klienta, szyfrowanie nazwy użytkownika i hasła oraz transfer danych z naszych serwerów.

Kasyno może, bez uprzedzenia, zmieniać, zmieniać, usuwać, interlinować lub dodawać do ("Zmiany") niniejszych Warunków i zasad, warunków promocji lub Warunków Konkursu lub Reguły gry w dowolnym momencie. Zmiany te stają się skuteczne, a Ty będziesz związany tymi zmianami natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie internetowej kasyna.

Niniejsze Warunki zastępują wszelkie istniejące wcześniej Warunki, które pojawiły się w Witrynie Kasyna.

W niniejszych warunkach:

 • "Konto" oznacza unikalne Konto, które zostało wydane przez Kasyno;

 • Niniejsza "Umowa" oznacza niniejsze Warunki;

 • "Kasyno" oznacza kasyno znajdujące się na stronie internetowej kasyna będące własnością i / lub obsługiwane przez nas;

 • "Strona internetowa kasyna" oznacza stronę internetową https://powercasino.bet;

 • "Obciążenie zwrotne" oznacza sytuację, w której Użytkownik lub bank wydający kartę kredytową lub inny dostawca rozwiązań płatniczych strony trzeciej dokonuje zwrotu opłat w związku z kartą kredytową lub transakcją depozytową strony trzeciej;

 • „Zablokowane konto Gracza” oznacza konto, które zostało zablokowane, zamknięte, wyrejestrowane lub wyłączone przez nas lub przez Ciebie;

 • "Uśpione konto" oznacza Konto nieaktywne przez okres 6 (sześciu) miesięcy lub dłużej;

 • "Guest Player" oznacza Gracza, który wykorzystuje kasyno free-play bez wartości pieniężnej, aby umieszczać zakłady w Kasynie;

 • "Uczestnictwo" oznacza, bez ograniczeń, dowolne zachowanie opisane w punktach od 4.1.1 do 4.1.7 poniżej oraz odwiedzanie Witryny Casino i / lub granie w gry oferowane przez Kasyno w Kasynie i / lub korzystanie z Kasyna i / lub Strona internetowa Kasyna i / lub Oprogramowanie w jakikolwiek sposób;

 • "Gracz / s" oznacza (są) Prawdziwego Gracza i / lub Gracza gościa i / lub Uśpionego Gracza i / lub Zamkniętego Gracza Konta;

 • "Real Player" oznacza gracza, który wykorzystuje własne pieniądze do postawienia zakładów w Kasynie;

 • "Usługa" oznacza dostępność i dostarczanie Oprogramowania, które umożliwia grę w Kasynie za pośrednictwem Internetu;

 • „Oprogramowanie” oznacza dowolne oprogramowanie, które jest naszą własnością lub jest przez nas licencjonowane, które należy pobrać, aby móc uczestniczyć w Kasynie, a także dowolne wersje oprogramowania Flash / HTML Games, które nie muszą być pobierane;

 • "My / nas / nasz" oznacza, Uberalta NV, firma zarejestrowana w Curaçao numer rejestracyjny 147113, adres biznesowy: Abraham de Veerstraad 9, Curacao, która jest właścicielem i operatorem witryny kasyna oraz wraz z jej spółką całkowicie zależną, Kayalta Ltd. numer rejestracyjny HE387690 z zarejestrowanym adresem w Avionos 1, 1075, Nikozja, Cypr.

 • "Twoja Jurysdykcja" oznacza jurysdykcję, w której zamieszkujesz, przebywasz lub pracujesz.

Twój udział w kasynie

Udział

1.1.1. Udział w Kasynie zależy od Twojej wyłącznej opcji, dyskrecji i ryzyka.

1.1.2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy posiadanie w Kasynie jest legalne w Twojej Jurysdykcji.

1.1.3. Możesz grać w Kasynie tylko wtedy, gdy jest to zgodne z jurysdykcja, której podlegasz. Rejestracja jest dostępna dla graczy z dowolnego kraju, z wyjątkiem krajów objętych ograniczeniami: Australia, Aruba, Bonaire, Curacao, Francja, Holandia, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Węgry, Malta, Iran, Północ Korea, Wielka Brytania, USA i wszelkie inne jurysdykcje, które rząd centralny Curacao uznaje za nielegalny hazard online. Obejmuje to wszystkie wymienione terytoria i posiadłości narodów.

1.1.4. Oprócz postanowień punktu 1.1.3 powyżej, możesz uczestniczyć w Kasynie tylko wtedy, gdy osiągnąłeś pełnoletniość w ramach swojej jurysdykcji.

1.1.5. Nie gwarantujemy legalności Twojego uczestnictwa w Kasynie zgodnie z prawem Twojej jurysdykcji.

1.1.6. Mamy prawo poprosić o dostarczenie nam dowodu tożsamości i wieku, jako warunku uczestnictwa w Kasynie oraz w dowolnym momencie przez cały Twój udział w Kasynie.

1.1.7. Użytkownik wyraża zgodę na to, że możemy wykorzystywać dane osobowe podane przez użytkownika w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać ujawnione agencji kredytowej lub agencji ds. Zapobiegania oszustwom. Agencja może, według własnego uznania i zgodnie z polityką, przechowywać odpowiednie zapisy takich informacji.

1.1.8. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na posiadanie w kasynie nie więcej niż jednego konta rzeczywistego. Sprzedaż lub przelewy między graczami są zabronione.

Twoje gwarancje

1.2.1. Gwarantujesz i reprezentujesz, a my zawieramy niniejszą Umowę na podstawie takich oświadczeń i zapewnień, z których wszystkie są istotne w momencie zawarcia niniejszej Umowy oraz w całej walucie niniejszej Umowy, że:

 • są prawnie zdolni do wzięcia udziału w Kasynie na terenie Twojej jurysdykcji;

 • są "dorosłe", osiągnęły pełnoletność w ramach swojej jurysdykcji;

 • nie dopuszcza, aby jakakolwiek strona trzecia (w szczególności, bez ograniczeń, jakakolwiek osoba / osoby niepełnoletnie) korzystała bezpośrednio lub pośrednio z Konta / ów posiadanych w Kasynie, korzystała z Oprogramowania lub przyjmowała nagrodę z Kasyna;

 • dostarczył nam dane osobowe, które są prawidłowe, dokładne i kompletne pod każdym względem i że niezwłocznie poinformują nas Państwo o tym e-mailem w przypadku zmiany takich danych;

 • są prawdziwymi i zgodnymi z prawem właścicielami pieniędzy, które stawiasz w Kasynie. W przypadku korzystania z karty kredytowej lub debetowej nazwa posiadacza karty MUSI być taka sama jak nazwa użyta podczas rejestracji w serwisie. W przeciwnym razie konto może zostać zawieszone. W przypadku zawieszenia konta należy skontaktować się z obsługą klienta, aby uzyskać szczegóły dotyczące naszego procesu weryfikacji. Wszelkie wypłaty dokonywane za pomocą przelewu bankowego lub czeku będą płatne tylko za nazwę użytą podczas rejestracji w witrynie i jeśli do deponowania środków używana była karta debetowa lub kredytowa, nazwisko musi odpowiadać nazwie zarejestrowanej na karcie;

 • nie będzie deponować ani zakładać żadnych środków pieniężnych w Kasynie, które pochodzą w jakikolwiek sposób z nielegalnych działań, o których mowa w punkcie 1.6 poniżej;

 • zapłaci wszystkie środki należne Kasynowi bezpośrednio na rzecz Kasyna i, w odniesieniu do płatności, nie będzie naliczać, odmawiać, odwracać i / lub kontratakować jakichkolwiek takich płatności;

 • zapewni, że wszelkie środki pieniężne należne od Ciebie na rzecz Kasyna są wypłacane Kasynie, a płatność na rzecz dowolnej strony trzeciej (niezależnie od tego, czy strona trzecia działa jako agent dla Ciebie lub Kasyna) nie stanowi jego wspomniane środki zostały faktycznie odebrane przez kasyno. Naruszenie jej może skutkować odmową kasyna wpłaty gotówki;

 • przeczytali i zrozumieli niniejsze Warunki.

Odmowa rejestracji, wyrejestrowania, wykluczenia i zawieszenia

1.3.1. Możemy odmówić rejestracji jako Gracz lub wybrać opcję wyrejestrowania i wykluczenia Ciebie lub zawieszenia Cię jako Gracza z Kasyna w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że Twój udział w Kasynie jest, jest lub był poprzednio, nieuczciwy, nielegalny, obelżywe, zmowe lub w jakikolwiek sposób nieregularne.

1.3.2. Przyjmujesz niniejszym do wiadomości, że Kasyno nie jest zobowiązane do uprzedniego powiadomienia Cię o decyzji o odmowie, wyrejestrowaniu, wykluczeniu lub zawieszeniu Ciebie, ani do podania powodów do takiej decyzji.

1.3.3. Jeśli dowiemy się, że gracz jest niepełnoletni, zrobimy to, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją podstawy, aby sądzić, że doszło do oszustwa:

 • Natychmiastowe zawieszenie konta;

 • Anuluj wszystkie zakłady, które miały miejsce

 • Zwrot wartości wszystkich depozytów po wypłatach; i

 • Zamknij konto.

1.3.4. Jeśli uważasz, że tracisz kontrolę nad swoją grą i potrzebujesz pomocy, ograniczając dostęp do naszych kasyn, możesz zostać wykluczony z kasyn przez 24 godziny lub 6 miesięcy. Jeśli wybierzesz jedną z tych opcji, nie będziesz mógł zalogować się do naszego oprogramowania kasyna w okresie wykluczenia. Kasyno dołoży wszelkich starań, aby uniemożliwić ci wejście na stronę. Podejmiemy również wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że nie otrzymasz żadnych materiałów promocyjnych w tym czasie.

Konsekwencje wyrejestrowania, wykluczenia lub zawieszenia

1.4.1. W przypadku wyrejestrowania, wykluczenia lub zawieszenia użytkownika z Kasyna, będziemy mieli prawo do:

 • wstrzymać wypłatę wszelkich zakwestionowanych funduszy, niezależnie od tego, czy takie zakwestionowane fundusze to depozyty, zwroty, premie, darmowe pieniądze, kredyty w kasynie, wypłaty lub tym podobne; i / lub

 • wykluczyć cię ze wszystkich lub jakichkolwiek innych kasyn oraz z grupy kasyn, z których korzysta Kasyno; i / lub

 • wyłącznie określać, jakie kryteria należy spełnić, aby założyć nowe konto w kasynie; i / lub

 • w przypadku nieuczciwego, niezgodnego z prawem lub podobnego wykroczenia użytkownika lub nieuiszczenia przez Użytkownika jakichkolwiek kwot należnych nam:

  • przekazać wszelkie istotne informacje o Tobie do wewnątrzgrupowej bazy danych rejestrującej takie straty i, jeśli to konieczne, przekazać dane Twojego konta do agencji windykacyjnej w celu odzyskania wszelkich kwot, które jesteś nam winien. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie upoważnia nas do tego według naszego absolutnego uznania i / lub

  • utraciliśmy dla nas wszelkie kwestionowane fundusze, które mogą pochodzić od nieuczciwego, nielegalnego lub podobnego wykroczenia.

Pranie pieniędzy

1.5.1. Odnotowano, że niektóre jurysdykcje mają surowe przepisy dotyczące prania pieniędzy, które mogą nakładać na nas obowiązek zgłaszania się do władz federalnych lub lokalnych w takich jurysdykcjach, jeśli wiemy, podejrzewamy lub mamy powody podejrzewać, że którekolwiek z transakcji, między innymi , angażować środki pochodzące z nielegalnych działań lub mają na celu ukrywanie funduszy pochodzących z nielegalnych działań lub korzystanie z kasyna w celu ułatwienia działalności przestępczej.

1.5.2. Jeśli mamy wiedzę lub podejrzenie, o których mowa w 1.5.1 powyżej, możemy:

 • natychmiast zawiesić, wyrejestrować lub zamknąć swoje konto w Kasynie; i / lub

 • według naszego wyłącznego uznania, nie zwracamy Ci żadnych środków zgromadzonych na takim koncie; i / lub

 • wykluczyć cię ze wszystkich lub jakichkolwiek innych kasyn oraz z grupy kasyn, z których korzysta Kasyno; i / lub

 • dostarczyć wszelkie istotne informacje o tobie do wewnątrzgrupowej bazy danych rejestrującej takie straty. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie upoważnia nas do tego, według naszego absolutnego uznania.

1.5.3. Zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia się do wyżej wymienionych władz federalnych lub lokalnych, jeśli według naszego wyłącznego uznania określimy, że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa.

1.5.4. Aby pomóc w zapobieganiu praniu pieniędzy:

 • żadna gotówka nie zostanie zaakceptowana do zasilenia jakiegokolwiek Konta w Kasynie;

 • nie można dokonywać znaczących i / lub wyjątkowych wypłat indywidualnie i zbiorczo, chyba że otrzymają one notyfikacyjne kopie następujących dokumentów:

 • najnowszy wyciąg z rachunku bankowego na konto bankowe, na które wypłacono zakłady;

 • prawo jazdy;

 • kartę ubezpieczenia społecznego lub podobny dokument zawierający fotograficzną identyfikację użytkownika;

 • aktualny i ważny paszport; lub

 • rachunek za media (np. Gaz, woda, telefon itp.) Z Twoim imieniem i adresem zarejestrowanym u nas.

 • Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie również prawo do wymagania jakiejkolwiek z powyższych dokumentów w dowolnym czasie podczas naszych transakcji w celu weryfikacji tożsamości.

Usługi

2.1. Usługa i Oprogramowanie są dostarczane "tak jak jest". Nie udzielamy żadnej gwarancji ani oświadczenia, wyraźnego lub dorozumianego, w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celu, kompletności lub dokładności Usługi lub Oprogramowania.

2.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie komputera, awarię usług telekomunikacyjnych lub połączeń internetowych ani próby udziału w grach metodami, środkami lub sposobami, które nie są przez nas zamierzone.

2.3. Nie możemy zagwarantować, że Usługa nigdy nie będzie wadliwa, ale naprawimy zgłoszone usterki tak szybko, jak to możliwe. W przypadku wystąpienia usterki należy zgłosić usterkę pocztą e-mail lub pisemnie do działu obsługi klienta.

2.4. Chociaż podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Oprogramowanie i pliki są wolne od wirusów komputerowych, nie możemy i nie gwarantujemy, że Oprogramowanie i pliki są wolne od takich problemów. Twoim obowiązkiem jest chronić swoje systemy i mieć możliwość ponownego zainstalowania jakichkolwiek danych lub programów utraconych z powodu wirusa.

2.5. Możemy tymczasowo zawiesić całość lub dowolną część Usługi z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania. Możemy, ale nie będziemy musieli, powiadomić Państwa o takim zawieszeniu, jak jest to praktycznie możliwe. Przywrócimy Usługę tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, po czasowym zawieszeniu.

2.6. W przypadku awarii systemu kasynowego wszystkie zakłady są nieważne.

2.7. Zgodnie z punktem 4.2 poniżej, nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku takiego zawieszenia lub opóźnienia.

Odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności

3.1. Zabezpieczasz i zabezpieczasz Kasyno, jego dyrektorów, urzędników, pracowników, akcjonariuszy, agentów i współpracowników, ostateczne spółki dominujące i macierzyste Kasyna i jego spółek zależnych przed wszelkimi kosztami, wydatkami, zobowiązaniami i odszkodowaniami (bezpośrednimi, pośrednie, specjalne, wtórne, wzorowe lub karne lub inne) wynikające z jakiegokolwiek uczestnictwa w Kasynie. Charakter Twojego uczestnictwa będzie obejmował między innymi:

3.1.1. odwiedzanie, używanie lub ponowne wykorzystywanie tej Witryny Kasyna;

3.1.2. wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać jakichkolwiek materiałów w Witrynie internetowej Kasyna lub jakimkolwiek innym źródle lub pochodzić z niej;

3.1.3. wprowadzanie, używanie lub ponowne wykorzystywanie serwera Witryny Casino;

3.1.4. ułatwianie lub dokonywanie depozytu na Twoje konto w Kasynie;

3.1.5. zakłady lub gry w kasynie;

3.1.6. akceptacja i wykorzystanie wygranej, nagrody w Kasynie lub z kasyna;

3.1.7. używać lub ponownie korzystać z oprogramowania Kasyna, pobranego ze strony internetowej Kasyna lub w jakikolwiek inny sposób lub za pośrednictwem dowolnego innego nośnika.

3.2. W żadnym wypadku Kasyna, jego dyrektorzy, oficerowie, pracownicy, akcjonariusze, agenci i podmioty stowarzyszone, ostateczne spółki dominujące i spółki dominujące w Kasynie i jego podmiotach zależnych nie będą ponosić odpowiedzialności w związku z umową, deliktem, zaniedbaniem lub w inny sposób, za jakiekolwiek Utrata lub uszkodzenie w jakikolwiek sposób wynika z jakiejkolwiek przyczyny, bezpośredniej lub pośredniej, lub jakiejkolwiek kwoty (nawet w przypadku, gdy otrzymaliśmy od Państwa powiadomienie o możliwości takiej utraty lub uszkodzenia).

Promocje i konkursy

4.1. Odnotowuje się, że Kasyno od czasu do czasu oferuje określone promocje i konkursy oraz że te konkursy i promocje mogą mieć oddzielne warunki, zasady i reguły, które są specyficzne dla danej konkurencji lub promocji.

4.2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdej konkurencji lub promocji.

4.3. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami korzystania z usługi a promocją lub Warunkami związanymi z Konkursem, pierwszeństwo mają warunki promocji lub Warunki specyficzne dla konkursu, ale tylko w zakresie, w jakim Warunki i Warunki są ze sobą w konflikcie.

Zasady gry

5.1. Oprócz niniejszych Warunków, określone zasady Play będą obowiązywały Ciebie i będą wiążące dla Ciebie w związku z Twoim udziałem w Kasynie.

5.2. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na związanie się powyższymi Regułami Gry, tak jakby zostały one specjalnie włączone do niniejszych Warunków.

5.3. Płatności obsługuje:

 • Monetix

5.4. Należy pamiętać, że transakcje dokonane kartą kredytową pojawią się na wyciągach rozliczeniowych jako:

 • *.powercasino.bet

Własność intelektualna

6.1. Niniejszym przyznajemy Ci odwołalne, niewyłączne, nieprzenoszalne prawo do korzystania ze Strony Kasyna i Oprogramowania oraz wszystkich treści pochodzących z Witryny Kasy i Oprogramowania, w tym praw autorskich i wszystkich praw własności intelektualnej w nim zawartych, w związku z Usługą w zgodnie z niniejszymi Warunkami.

6.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów lub treści dostarczanych w ramach Witryny Kasyna i Oprogramowania pozostają przez cały czas własnością nas lub naszych licencjodawców. Użytkownik może korzystać z tego materiału wyłącznie w sposób wyraźnie upoważniony przez nas lub naszych licencjodawców.67.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że materiały i treści zawarte w Witrynie internetowej Kasyna są udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i że można pobrać taki materiał i treść na tylko jeden dysk twardy komputera do tego celu. Wszelkie inne wykorzystanie takich materiałów i treści jest surowo zabronione. Zgadzasz się (i nie zgadzasz się nie pomagać ani nie ułatwiać osobom trzecim) kopiowania, reprodukowania, przesyłania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania, komercyjnego wykorzystywania, manipulowania lub tworzenia pochodnych dzieł takich materiałów i treści.

Operator sieci i inne opłaty

7.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie połączenia, użytkowanie i inne opłaty pobierane przez operatora sieci podczas rejestracji w celu korzystania z Gier, pobierania oprogramowania, składania zakładów lub komunikowania się z nami. Opłaty te nie stanowią żadnej części składanych Zakładów.

Łączność

8.1. Użytkownik (Gracz) ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie urządzenia telekomunikacyjne, sieci, GPRS, usługi dostępu do Internetu oraz inne zgody i pozwolenia wymagane w związku z korzystaniem z Kasyna.

Wybieralność

9.1. Pracownicy, spółki zależne i stowarzyszone Kasyna związane z programami skierowań powiązanymi z Kasyną, agencjami reklamowymi lub innymi agencjami, licencjobiorcami, licencjodawcami, dystrybutorami i innymi powiązanymi lub stowarzyszonymi firmami lub, w przypadku osób fizycznych, najbliższą rodziną takich osób, są nie kwalifikuje się do udziału w Kasynie jako prawdziwy gracz.

Osoby trzecie

10.1. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, żadne postanowienia niniejszych Warunków nie ustanawiają ani nie przyznają żadnych praw osobom nie będącym stronami niniejszego Regulaminu.

Zadanie

11.1. Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia, cesji, sublicencji lub zastawu, w całości lub w części, wszelkich praw i obowiązków przyznanych lub nałożonych na nas przez niniejsze Warunki. Użytkownik nie może przenosić, cedować, udzielać podlicencji ani zastawiać żadnych praw i obowiązków przyznanych lub nałożonych na mocy niniejszych Warunków

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

12.1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa obowiązującym na Cyprze i je interpretuje.

Ograniczenie działań

13.1. Użytkownik niniejszym zgadza się, że wszelkie postępowania sądowe mające na celu wyegzekwowanie jakichkolwiek roszczeń, które możesz mieć (jeśli w ogóle) mają wobec Kasyna, zostaną wszczęte przez ciebie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od przyczyny powództwa ("Okres przedawnienia"); niewywiązanie się, które niniejszym zrzekasz na zawsze i porzuci wszelkie prawa, które możesz mieć, aby wyegzekwować takie roszczenie po Okresie przedawnienia i potwierdzić, że po upływie Okresu przedawnienia takie roszczenie będzie nieważne, zniesione i zaniechane.

13.2. W przypadku konfliktu pomiędzy angielskimi warunkami i innymi wersjami językowymi, wersja angielska ma pierwszeństwo.