Aby zmienić swój adres e-mail lub numer telefonu:

  1. Przejdź do strony swojego profilu.

  2. Naciśnij przycisk „Edytuj” obok swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.

  3. Wprowadź nowy numer telefonu lub adres e-mail.

  4. Kod potwierdzający zmiany zostanie wysłany na Twój stary adres e-mail lub numer telefonu.

  5. Wprowadź uzyskany kod i naciśnij „Potwierdź”.