W rzadkich przypadkach, aby otrzymać bonus, dokonując wpłaty kartą kredytową na ponad 50 euro lub z powodu polityki AML przed dokonaniem wypłaty, musisz zweryfikować swoją tożsamość i przedstawić ważne dokumenty.

Aby zweryfikować swoje konto, otwórz zakładkę Szczegóły na stronie swojego profilu.

Kliknij przycisk „Rozpocznij weryfikację” i wykonaj wymagane czynności.

Weryfikacja konta jest automatyczna i zwykle trwa tylko 2-3 minuty.

Aby zakończyć weryfikację, musisz wykonać 3 kroki:

  1. Weryfikacja tożsamości. Możesz użyć dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.

  2. Test selfie / obecności. Włącz kamerę na swoim urządzeniu i wykonaj prostą czynność, o którą poprosi system. Pamiętaj, że na tym etapie nie są akceptowane gotowe zdjęcia.

  3. Potwierdzenie adresu. Powinieneś przedstawić wyciąg z konta bankowego / karty kredytowej, rachunek za media lub inny dokument wydany przez organ państwowy oraz zawierający Twoje imię i nazwisko, a także pełny adres domowy. Dokument nie może być starszy niż 3 miesiące.

Prosimy pamiętać, że nie akceptujemy zrzutów ekranu ani dokumentów elektronicznych. Akceptowane są tylko skany lub zdjęcia drukowanych dokumentów.


Aby zakończyć weryfikację karty kredytowej, należy wykonać test żywotności i prześlij zdjęcie awersu karty. Powinny być na nim widoczne następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko posiadacza karty;

  2. Data ważności karty;

  3. Pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry numeru karty (1234 56XX XXXX 1234).

Środkową część numeru karty można przykryć naklejką lub kartką papieru.

Zdjęcie nie powinno być edytowane / zaciemniane za pomocą programu Photoshop ani żadnego innego oprogramowania graficznego.


Żeby proces weryfikacji przebiegł jak najszybciej, wykonaj procedurę weryfikacji bezpośrednio na telefonie komórkowym i użyj jego aparatu do robienia wymaganych zdjęć. Zdecydowanie zalecamy użycie natywnej przeglądarki Safari do przeprowadzenia weryfikacji na urządzeniach z systemem iOS (iPhone, iPad), gdyż wykorzystanie innych przeglądarek na urządzeniach tego typu może powodować problemy.


WAŻNE: weryfikacja jest przeprowadzana automatycznie. Nie przyjmujemy dokumentów i zdjęć za pośrednictwem poczty elektronicznej ani czatu pomocy!