1. ComboBoost je k dispozici všem registrovaným uživatelům.
 2. ComboBoost je k dispozici pro kombinované a systémové sázky se třemi nebo více událostmi s kurzem na událost 1,3 nebo vyšším:
  Seznam událostí
 3. Hráč nemůže změnit výši dodatečných výher. Její výše se určí automaticky. 
 4. Hlavní výherní sázka a dodatečná výhra Comboost se připisují hráči na účet jedné transakce, jedné celkové výhry.
 5. Hráč nemůže zrušit funkci ComboBoost.
 6. Pokud je událost v kuponu, který byl vytvořen pomocí funkce ComboBoost, vypočtena s koeficientem 1,00, bude po výpočtu kuponu k hlavní výhře přičteno odpovídající procento čisté výhry z kuponu (bez zohlednění události vypočtené s koeficientem 1,00).
 7. Pokud zjistíte nepoctivé sázky a zneužití nabídky ComboBoost, vyhrazuje si naše společnost právo zrušit přidělení dalších výher.
 8. Funkce ComboBoost je volitelná, ale není povinná.
 9. Funkce Comboboost je k dispozici pouze pro sekce "Sport" a "Live sázky".
 10. ComboBoost nebude k dispozici, pokud se v době potvrzení kuponu po opětovném pokusu o sázku kvůli změně kurzu změní faktor události na méně než 1.3.
 11. Aby se ComboBoost u tohoto kuponu (kde je kurz na všechny události 1,3 nebo vyšší) znovu aktivoval, musíte z kuponu odstranit jednu sázku a znovu ji vybrat.
 12. Naše společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo zrušit podmínky nabídky.
 13. V platnosti jsou všeobecná pravidla a podmínky Naší společnosti.