Hrajete-li v kasinu Power Casino (dále jen "Casino"), vyjadřujete a zaručujete, že plně porozumíte a souhlasíte s dodržováním těchto smluvních podmínek.

Power Casino je obchodním jménem společnosti Uberalta N.V. Evidenční číslo: 147113, Obchodní adresa: Abraham de Veerstraad 9, Curacao, a jejích přidružených společností a na těchto webových stránkách a na nich obsažených materiálech nezískáváte žádná práva k takovým podmínkám ani jiným podmínkám, grafice, textu, koncepcím nebo metodikám.

Vždy používáme nejaktuálnější metody pro zachování a zabezpečení vašich citlivých a osobních údajů, čímž zajistíme ochranu hráče. Patří sem přenos citlivých detailů do az klientské aplikace, šifrování informací o uživatelských jménech a heslech a přenos dat z našich serverů.

Kasino může bez upozornění změnit, změnit, smazat, propojit nebo přidat k ("Změnám") tyto smluvní podmínky, podmínky propagace nebo konkrétní podmínky soutěže nebo pravidla hry kdykoliv a kdykoli. Tyto změny vstoupí v platnost a tyto změny budou vázány okamžitě po jejich zveřejnění na webové stránce kasina.

Tyto smluvní podmínky nahrazují všechny dříve platné smluvní podmínky, které se objevily na této webové stránce kasina.

V těchto Smluvních podmínkách:

 • "Účet" znamená jedinečný účet, který vydal Kasino;

 • Tato "smlouva" znamená tyto smluvní podmínky;

 • "Kasino" znamená kasino umístěné na webové stránce kasina a vlastní a / nebo provozované od nás;

 • "webová stránka kasina" znamená webovou stránku https://powercasino.bet;

 • "Charge-back" znamená, že vy nebo banka vydávající kreditní karty nebo jakýkoli jiný poskytovatel platebních řešení od třetí strany způsobí zrušení poplatků ve vztahu k vaší kreditní kartě nebo transakci s vkladem třetí strany;

 • "Blokovaný hráčský účet" znamená účet, který byl uzamčen, uzavřen, odhlášen nebo vyloučen námi nebo vámi;

 • "Smrtelný účet" znamená účet, který byl neaktivní po dobu 6 (šesti) měsíců nebo více;

 • "hostující hráč" znamená hráče, který využívá kasinových kreditů zdarma, které nemají peněžní hodnotu k tomu, aby stávaly v kasinu;

 • "Účastnit se" znamená bez jakéhokoli omezení jakékoliv jednání popsané níže v bodech 4.1.1 až 4.1.7 a návštěvu webových stránek kasina a / nebo hraní her nabízených kasinem v kasinu a / nebo využívání kasina a / nebo Webové stránky kasina a / nebo software jakýmkoli způsobem;

 • "Hráč / y" znamená Real Player a / nebo Hráč a / nebo Dormant Player a / nebo Player Closed Account;

 • "Real Player" znamená hráče, který využívá své vlastní peníze k umístění sázek v kasinu;

 • "Služba" znamená dostupnost a poskytování softwaru, který umožňuje hrát v kasinu prostřednictvím Internetu;

 • „Softwarem“ se rozumí jakýkoli software vlastněný nebo licencovaný nám, který je nutné stáhnout, abyste se mohli účastnit kasina a / nebo jakékoli verze softwaru Flash / HTML Games, které není nutné stahovat;

 • Společnost "We / us / our" znamená společnost Uberalta NV, společnost se sídlem v Curaçao, registrační číslo 147113, obchodní adresa: Abraham de Veerstraad 9, Curacao, která je vlastníkem a provozovatelem webové stránky kasina a její 100% dceřinou společností Kayalta Ltd. s registračním číslem HE387690 se sídlem Avionos 1, 1075, Nicosia, Kypr.

 • "Vaše jurisdikce" znamená jurisdikci, ve které sídlíte, bydlíte nebo pracujete

Vaše účast v kasinu

Účast

1.1.1. Účast v kasinu je na základě vaší výbavy, diskrétnosti a rizika.

1.1.2. Jste výhradně zodpovědný za zjištění, zda je ve vaší jurisdikci legální účastnit se kasina.

1.1.3. Kasina se můžete účastnit, pouze pokud je to legální pro vaši jurisdikci. Registrace je k dispozici pro hráče z jakékoli země, kromě omezených zemí: Austrálie, Aruba, Bonaire, Curacao, Francie, Nizozemsko, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Španělsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Malta, Írán, sever Korea, Spojené království, USA a jakákoli jiná jurisdikce, kterou centrální vláda Curacaa považuje za nezákonné online hazardní hry. To zahrnuje všechna vyjmenovaná území a majetky národů.

1.1.4. Kromě výše uvedených ustanovení 1.1.3 se můžete účastnit pouze v kasinu, pokud dosáhnete právního věku v rámci vaší jurisdikce.

1.1.5. Nezaručujeme zákonnost vaší účasti v kasinu, pokud jde o zákony Vaší jurisdikce.

1.1.6. Máme právo požadovat, abyste nám předložili důkaz o vaší totožnosti a věku jako podmínku vaší účasti v kasinu a kdykoliv během vaší účasti v kasinu.

1.1.7. Souhlasíte s tím, že můžeme použít osobní informace, které jste poskytli, abyste mohli provádět příslušné kontroly proti podvodům. Osobní údaje, které poskytnete, mohou být zpřístupněny úvěrovému referenčnímu úřadu nebo agentuře pro předcházení podvodům. Agentura může podle vlastního uvážení a podle svých zásad vést odpovídající záznamy o těchto informacích.

1.1.8. Tímto souhlasíte s tím, abyste v kasinu neměli více než jediný skutečný účet. Jakýkoli prodej nebo převod účtů mezi hráči je zakázán.

Vaše záruky

1.2.1. Zaručíte a zastupujete a uzavřeme tuto smlouvu na základě takových prohlášení a záruk, které jsou v době uzavření této Smlouvy a v celé měně v tomto smyslu podstatné, že:

 • máte právní účast na kasinu v rámci své jurisdikce;

 • jsou "dospělí", kteří dosáhli věku plného věku v rámci vaší jurisdikce;

 • nepovolí žádnému třetím osobám (zejména, ale bez omezení, jakýmkoli nezletilým osobám), aby přímo nebo nepřímo používal váš účet / účty, které držíte v kasinu, využíváte software nebo přijímáte cenu z kasina;

 • nám poskytli osobní údaje, které jsou platné, přesné a úplné, a pokud nám tyto informace změní, okamžitě nám sdělíte e-mailem;

 • jsou pravým a zákonným vlastníkem peněz, které vsadíte v kasinu. Při použití kreditní nebo debetní karty musí být jméno držitele karty totožné s názvem používaným při registraci na web. Pokud tomu tak není, účet může být pozastaven. Pokud je účet pozastaven, měli byste se obrátit na podporu zákazníků o podrobnosti o našem ověřovacím procesu. Veškeré výběry, které jsou provedeny bankovním převodem nebo šekem, budou zaplaceny pouze jménu použitému při registraci na místě a pokud byla použita debetní nebo kreditní karta k vkladu fondů, musí název odpovídat jménu zapsanému na kartě;

 • nesmí ukládat ani vkladat žádné peníze v kasinu, které jsou odvozeny jakýmkoli způsobem z protiprávních činností uvedených v odstavci 1.6 níže;

 • zaplatí veškeré peníze v kasinu přímo do kasina a v souvislosti s platbami nesmí zpoplatňovat, popírat, převrátit a / nebo protiprávně provádět takové platby;

 • zajistí, aby veškeré peníze, které jste dlužíte v kasinu, byly uhrazeny v kasinu a platba jakékoli třetí straně (bez ohledu na to, zda třetí strana jedná jako agent pro vás nebo kasino), nepředstavuje jeho propuštění do uvedené peníze byly skutečně obdrženy v kasinu. Případné porušení tohoto ustanovení může vést k odmítnutí kasina, aby zaplatilo jakoukoli hotovost;

 • Přečetli si a rozuměli těmto Smluvním podmínkám.

 • Odmítnutí registrace, odvolání, vyloučení a pozastavení

1.3.1. Můžeme odmítnout, abyste se zaregistrovali jako hráče nebo se rozhodli zrušit registraci a vyřadit vás nebo pozastavit vás jako hráče z kasina kdykoli, pokud se domníváme, že vaše účast v kasinu je, bude nebo bude již dříve podvodná, zneužívající, koluzivní nebo jakýmikoli nepravidelnými.

1.3.2. Tímto potvrzujete, že Casino není povinen předem informovat o svém rozhodnutí odmítnout, zrušit registraci, vyloučit nebo pozastavit vás, ani poskytnout vám důvody pro takové rozhodnutí.

1.3.3. Pokud se dozví, že hráč je mladistvý, s výjimkou případů, kdy existuje důvod se domnívat, že došlo k podvodu:

 • Okamžitě pozastavit účet;

 • Zrušit všechny stávky, které se uskutečnily

 • Vrátit hodnotu všech vkladů bez výběru; a

 • Zavřete účet.

1.3.4. Pokud máte pocit, že ztrácíte kontrolu nad vaší hrou a chcete získat pomoc tím, že omezujete přístup k našim kasinám, můžete se rozhodnout, že budete z kasin vyloučeni buď 24 hodin nebo 6 měsíců. Pokud si vyberete některou z těchto možností, nebudete se moci přihlásit do našeho kasinového softwaru během období vyloučení. Kasino vynaloží veškeré úsilí, aby zabránilo v přístupu na web. Učiníme také veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že během této doby nebudete mít žádný propagační materiál.

Důsledky odvolání, vyloučení nebo pozastavení

1.4.1. Pokud se odhlásíme, vyloučíme nebo odložíme z kasina, budeme mít právo:

 • odmítnete platbu jakýchkoli sporných fondů, ať jsou takové sporné fondy vklady, náhrady, bonusy, volné peněžní prostředky, kasinové kredity, výplaty nebo podobně; a / nebo

 • vyloučit vás ze všech nebo jiných kasin a ze skupin kasin, jejichž je kasino členem; a / nebo

 • pouze určíte, jaké kritéria musíte splnit, abyste vytvořili nový účet v kasinu; a / nebo

 • v případě podvodného, nezákonného či podobného nesprávného jednání ze strany vás nebo neplnění Vašich plateb:

  • poskytnout veškeré důležité informace o vás na databázi uvnitř skupiny, která zaznamenává tuto neoprávněnou odpovědnost, a v případě potřeby předat údaje o vašem účtu inkasní agentuře za účelem navrácení všech částek, které nám dlužíte. Tímto nám neodvolatelně povolíte, abychom tak učinili na základě našeho vlastního uvážení a / nebo

  • nám propadly jakékoli zpochybněné finanční prostředky, které vám mohou být odvozeny z podvodného, nezákonného nebo obdobného pochybení.

Praní špinavých peněz

1.5.1. Zaznamenává se, že některé jurisdikce mají přísné zákony o praní špinavých peněz, které nám mohou uložit povinnost vás ohlásit federálním nebo místním orgánům v rámci těchto jurisdikcí, pokud víme, máme podezření nebo máme důvod se domnívat, že některá z vašich transakcí mimo jiné , zahrnují prostředky získané z nezákonné činnosti nebo jsou zamýšleny na utajení finančních prostředků získaných z nezákonné činnosti nebo zahrnují použití kasina k usnadnění trestné činnosti.

1.5.2. Pokud máme znalosti nebo podezření předvídané v 1.5.1 výše, můžeme:

 • okamžitě pozastavit, zrušit registraci nebo ukončit svůj účet v kasinu; a / nebo

 • na základě vlastního uvážení vám nevracíme žádné finanční prostředky na tomto účtu; a / nebo

 • vyloučit vás ze všech nebo jiných kasin a ze skupin kasin, jejichž je kasino členem; a / nebo

 • poskytnout o vás všechny důležité informace o databázi uvnitř skupiny, která zaznamená takové neštěstí. Tímto nám neodvolatelně povolíte, abychom tak učinili na základě našeho vlastního uvážení.

1.5.3. Vyhrazujeme si právo informovat výše uvedené federální nebo místní úřady, pokud bychom podle našeho vlastního uvážení rozhodli, že jsme podle zákona povinni tak učinit.

1.5.4. Za účelem pomoci při předcházení praní špinavých peněz:

 • žádná hotovost nebude přijata k financování jakéhokoli účtu v kasinu;

 • žádné podstatné a / nebo výjimečné stahování nebudou provedeny jednotlivě a kumulativně, pokud nebudou obdrženy notářské kopie faksimilů:

 • nejaktuálnější bankovní výpis pro bankovní účet, ze kterého byly zaplaceny vaše sázky;

 • řidičský průkaz;

 • kartu sociálního zabezpečení nebo podobný dokument, který obsahuje fotografickou identifikaci;

 • aktuální a platný cestovní pas; nebo

 • účet za služby (např. Plyn, voda, telefon atd.) S vaším jménem a vaší adresou zaregistrovanou u nás.

 • Navzdory výše uvedeným jsme dodatečně vyhradili právo žádat kteroukoliv z výše uvedených dokumentů kdykoliv během našich jednání pro účely ověření totožnosti.

Služba

2.1. Služba a software jsou poskytovány "tak jak je". V souvislosti s uspokojivou kvalitou, vhodností k účelu, úplností nebo přesností služby nebo softwaru neposkytujeme žádnou záruku ani zastoupení, ať už výslovné nebo předpokládané.

2.2. Nezodpovíme za poruchy počítačů, selhání telekomunikačních služeb nebo připojení k internetu, ani pokusy o účast na hrách metodami, prostředky nebo způsoby, které nám neurčíme.

2.3. Nemůžeme zaručit, že služba nebude nikdy chybná, ale chyby opravíme co nejrychleji. Pokud dojde k chybě, měli byste hlásit chybu e-mailem nebo písemně na podporu zákazníků.

2.4. Přestože přijmeme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že software a soubory nebudou mít žádné počítačové viry, nemůžeme zaručit, že Software a soubory neobsahují takové problémy. Je vaší odpovědností chránit vaše systémy a mít možnost přeinstalovat data nebo programy ztracené kvůli viru.

2.5. Můžeme dočasně pozastavit celou službu nebo její část z jakéhokoli důvodu dle vlastního uvážení. Můžeme, ale nebudeme nuceni, poskytnout vám tolik upozornění, jak je možné z důvodu takového pozastavení. Službu vrátíme, jakmile to bude možné, po dočasném pozastavení.

2.6. V případě selhání kasinového systému jsou všechny sázky neplatné.

2.7. V souladu s níže uvedeným odstavcem 4.2 nebudeme zodpovědní za ztráty, které by vám mohly vzniknout v důsledku takového pozastavení nebo zpoždění.

Odškodnění a omezení odpovědnosti

3.1. Odškodňujete a neškodíte Kasinu, jeho ředitelům, důstojníkům, zaměstnancům, akcionářům, agentům a přidruženým společnostem, konečným rodičům a mateřským společnostem v kasinu a některým z jejich dceřiných společností za veškeré náklady, výdaje, závazky a škody (ať již přímé, nepřímý, zvláštní, následný, příkladný nebo trestný, nebo jiný) vyplývající z jakékoliv účasti v kasinu. Povaha vaší účasti zahrnuje mimo jiné:

3.1.1. návštěvu, použití nebo opětovné použití této webové stránky kasina;

3.1.2. využívání nebo opětovné použití jakýchkoli materiálů na této webové stránce kasina nebo z jakéhokoli jiného zdroje;

3.1.3. vstupu, použití nebo opětovného použití serveru webových stránek kasina;

3.1.4. ulehčení nebo ukládání vkladu do vašeho účtu v kasinu;

3.1.5. sázky nebo hry v kasinu;

3.1.6. přijímání a využívání jakékoliv výhry, ceny v Kasinu nebo z něj;

3.1.7. užívání nebo opětovného použití softwaru Casino, ať již staženo z webových stránek kasina nebo jiným způsobem nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného média.

3.2. Za žádných okolností nebude Casino, jeho ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, akcionáři, zástupci a přidružené společnosti, koneční rodičovské a mateřské společnosti Kasina a některá z jejích dceřiných společností odpovědní vůči vám v případě smluv, deliktů, nedbalosti nebo jinak ztrátu nebo škodu způsobenou jakoukoli příčinou, ať už přímou nebo nepřímou, nebo jakoukoli částkou (i když jsme vás informovali o možnosti takové ztráty nebo škody).

Propagace a soutěže

4.1. Zaznamenává se, že Casino bude čas od času nabízet určité propagační akce a soutěže a že tyto soutěže a propagace mohou mít samostatné podmínky, podmínky a pravidla, které jsou specifické pro soutěž nebo propagaci.

4.2. Tyto smluvní podmínky se vztahují na jakoukoli soutěž nebo propagaci.

4.3. V případě rozporu mezi těmito Smluvními podmínkami a Podmínkami propagace nebo konkrétními podmínkami soutěže platí pravidla pro propagaci nebo konkrétní soutěž, ale pouze v míře, v jaké jsou vzájemně v rozporu se Smluvními podmínkami.

Pravidla hry

5.1. Kromě těchto smluvních podmínek se na vás budou vztahovat určité Pravidla hry a budou se na vás vztahovat, pokud jde o vaši účast v kasinu.

5.2. Tímto souhlasíte, že budete vázáni výše uvedenými pravidly hry, jako by byli výslovně začleněni do těchto Podmínek.

5.3. Platby jsou zpracovány:

 • Monetix

5.4. Vezměte prosím na vědomí, že transakce kreditní kartou se na vašich výpisech z faktur objeví jako:

 • *powercasino.bet

Duševní vlastnictví

6.1. Tímto udělujeme odvolávatelné, nevýlučné, nepřenositelné právo využívat webové stránky kasina a software a veškerý obsah odvozený z webových stránek kasina a softwaru, včetně autorských práv a všech práv duševního vlastnictví k nim, v souvislosti se službou v souladu s těmito podmínkami.

6.2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva, ochranné známky a veškerá jiná práva duševního vlastnictví ve veškerých materiálech nebo obsahu dodávaných v rámci webových stránek kasina a softwaru zůstávají vždy nám nebo našimi poskytovateli licence. Jste oprávněni používat tento materiál pouze jako výslovně autorizovaný námi nebo našimi poskytovateli licencí.

6.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály a obsah obsažený na webových stránkách kasina jsou k dispozici pouze pro vaše osobní nekomerční použití a že můžete tyto materiály a obsah stáhnout pouze na jeden pevný disk počítače pro tento účel. Jakékoli jiné použití takového materiálu a obsahu je přísně zakázáno. Souhlasíte, že nebudete (a nesouhlasíte s tím, že byste asistovali nebo usnadnili jakékoli třetí straně) kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat, manipulovat nebo vytvářet odvozená díla tohoto materiálu a obsahu.

Síťový operátor a další poplatky

7.1. Jste výhradně zodpovědní za jakékoliv připojení, používání nebo jiné poplatky účtované provozovatelem sítě při registraci k hraní her, stažení softwaru, umístění sázek nebo komunikace s námi. Tyto poplatky nesmí být součástí žádných umístěných sázek.

Připojení

8.1. Vy (hráč) jste výhradně zodpovědní za všechna telekomunikační zařízení, sítě, GPRS, služby přístupu k internetu a další souhlasy a oprávnění vyžadovaná v souvislosti s používáním kasina.

Způsobilost

9.1. Zaměstnanci, dceřiné společnosti a přidružené společnosti v kasinu, které jsou propojeny s programy odkazujícími na kasino, reklamní agenturu nebo jiné agentury, držitele licencí, poskytovatele licence, distributory a jejich další sdružené nebo přidružené společnosti, nebo v případě jednotlivců nejbližší rodinu těchto osob nemá nárok na účast v kasinu jako skutečný hráč.

Třetí strany

10.1. Není-li výslovně uvedeno jinak, nic v těchto Smluvních podmínkách nevytváří ani neposkytuje žádná práva osobám, které nejsou stranami těchto Podmínek.

Úkol

11.1. Vyhrazujeme si právo převést, přidělovat, poskytovat sublicence nebo zástava, zcela nebo zčásti, jakékoliv práva a povinnosti poskytnuté nebo uložené těmito Podmínkami. Nesmíte převádět, udělovat, udělovat sublicence ani slibovat žádné z práv a povinností, které vám byly uděleny těmito Podmínkami.

Platné právo a soudní pravomoc

12.1. Tato smlouva se řídí a vykládá podle zákonů Kypru.

Omezení akcí

13.1. Tímto souhlasíte s tím, že ve lhůtě šesti (šesti) měsíců od vzniku příčiny sporu ("lhůta pro předepsání") zahájíte jakékoli soudní řízení k uplatnění nároku (případně) proti Kasinu; v opačném případě se tímto navždy vzdáváte a vzdáte se jakéhokoli práva, které byste museli uplatnit po uplynutí stanovené lhůty, a potvrdit, že po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů bude tento nárok neplatný, zrušený a opuštěn ze zákona.

13.2. V případě rozporu mezi anglickými smluvními podmínkami a jinými jazykovými verzemi má přednost anglické znění.